Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: knihovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – studovna na Fakultě bezp. inženýrství

Knihovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO (FBI) poskytuje pedagogům a studentům této fakulty přístup k literatuře a k informačním službám.

Veškerý fond knihovny na FBI VŠB-TUO je volně přístupný. Záznamy o všech knihách, které jsou zde umístěny, jsou uloženy v online katalogu externí odkaz.

Na regálech jsou knihy řazeny tematicky podle vybraných znaků Mezinárodního desetinného třídění externí odkaz.

Část fondu je určena k půjčování mimo knihovnu, část pouze k prezenčnímu studiu (časopisy, normy ČSN, příručky, slovníky apod.).

Online katalog – lokace ÚK/FBI; absenční výpůjčka
Online katalog – lokace ÚK/FBI, prezenční výpůjčka
 

Uživatelé zda mohou využívat i služby a zdroje dostupné na Internetu a reprografickou službu. Je zde k dispozici 10 pracovních stanic pro přístup k informacím na Internetu a tři pracovní stanice pro vyhledávání v online katalogu ÚK VŠB-TUO. Pedagogům fakulty pracoviště zprostředkovává i přístup k dalším službám knihovny (meziknihovní výpůjční služba nebo nákup nových knih apod.); studenti mají možnost využít těchto služeb na pracovištích ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

Knihovna na Fakultě bezp. inženýrství Knihovna na Fakultě bezp. inženýrství

K vrácení knih mimo provozní dobu knihovny mohou na FBI uživatelé využít knižní návratovou skříňku umístěnou u šatny blízko vrátnice.

Knihovna na Fakultě bezp. inženýrství Knihovna na Fakultě bezp. inženýrství

Aktualizováno 2017-01-30 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1