Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: knihovna na Ekonomické fakultě

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – knihovna na Ekonomické fakultě

Knihovna na Ekonomické fakultě VŠB-TUO (EkF) poskytuje pedagogům a studentům této fakulty přístup k ekonomické literatuře (většinou publikované po roce 1990).

Veškerý fond knihovny na EkF VŠB-TUO je volně přístupný. Záznamy o všech knihách, které jsou zde umístěny, jsou uloženy v online katalogu externí odkaz. Na regálech jsou knihy řazeny tematicky podle vybraných znaků MDT externí odkaz (Mezinárodní desetinné třídění).

V online katalogu lze informaci o tom, že je dokument umístěn v knihovně na ekonomické fakultě, nalézt v údaji o lokaci (umístění) výtisku: ÚK/SEF nebo ÚK/SEF/MBA1.

Umístění dokumentu na regále zjistíte podle údaje signatura (Sign.). Např. údaj 258606 330.4 znamená, že je kniha umístěna na regále označeném nápisem 330.4 Matematická ekonomika a její signatura je 258606. Větší část fondu na EkF je určena k půjčování mimo knihovnu, v online katalogu je v takovém případě u výtisku uvedeno v poli kategorie dokumentu: Absenční výpůjčka. Další část fondu je určena pouze k prezenčnímu studiu (časopisy, studijní literatura, příručky, ročenky, slovníky apod.). Prezenční fond je umístěn ve studovně. Informace o tom, které knihy jsou k dispozici jen k prezenčnímu studiu, lze zjistit v online katalogu v poli kategorie dokumentu: Prezenční výpůjčka.

Online katalog – lokace ÚK/SEF; absenční výpůjčka
 
Online katalog – lokace ÚK/SEF, prezenční výpůjčka
 

Uživatelům je v knihovně na EkF k dispozici osm pracovních stanic určených především pro vyhledávání v online katalogu ÚK VŠB-TUO, případně pro vyhledávání informací na Internetu.

Pedagogům fakulty pracoviště zprostředkovává i přístup kdalším službám knihovny (meziknihovní výpůjční služba nebo nákup nových knih apod.), studenti mají možnost využít těchto služeb na pracovištích ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

Knihovna na Ekonomické fakultě Knihovna na Ekonomické fakultě

1 ÚK/SEF/MBA: Tyto knihy jsou určeny pro uživatele ÚK zařazené do kategorie student MBA; mimo knihovnu (absenčně) si je mohou výpůjčit pouze studenti MBA.

Aktualizováno 2015-04-08 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1