Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: vysokoškolské kvalifikační práce VŠB – TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka - VŠKP

Bakalářské a diplomové práce absolventů VŠB – TU Ostrava a vědeckokvalifikační práce obhájené na VŠB – TU Ostrava nejsou půjčovány mimo knihovnu.

Můžete je studovat prezenčně ve studovně na základě požadavku na zpřístupnění práce. Práce jsou umístěny ve skladištích knihovny; nejsou volně přístupné.

K orientaci ve fondu vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) VŠB – TU Ostrava slouží repozitář DSpace externí odkaz.

Studovna – vysokoškolské kvalifikační práce Studovna – vysokoškolské kvalifikační práce

Od roku 2008 jsou (zpočátku na základě dobrovolnosti) odevzdávány také elektronické verze textů VŠKP. Tyto práce jsou zpřístupněny v systému DSpace ve formátu PDF – není tedy nutné kvůli nim navštěvovat knihovnu, máte-li přístup k Internetu. K plným textům prací je však umožněn přístup pouze oprávněným uživatelům (studentům a zaměstnancům VŠB-TU Ostrava; registrovaným uživatelům Ústřední knihovny z řad veřejnosti) na základě jejich přístupových práv (LDAP; osobní číslo a heslo externí odkaz).

Vysokoškolské kvalifikační práce Ekonomické fakulty ikona: externí odkaz.

Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty bezpečnostního inženýrství ikona: externí odkaz.

Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty elektrotechniky a informatiky ikona: externí odkaz.

Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství ikona: externí odkaz.

Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty stavební ikona: externí odkaz.

Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty strojní ikona: externí odkaz.

Vysokoškolské kvalifikační práce Hornicko-geologické fakulty ikona: externí odkaz.

Vysokoškolské kvalifikační práce univerzitních studijních programů ikona: externí odkaz.

Aktualizováno 2017-03-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1