Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: půjčování knih

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – půjčování

Knihy, skripta a další dokumenty určené k půjčování mimo knihovnu, které si chcete vypůjčit, předložte k evidenci výpůjček do svého osobního konta u výpůjčního pultu.

V případě, že jste si v online katalogu rezervovali vypůjčené publikace, vyzvedněte si je rovněž u výpůjčního pultu.

Registrace výpůjčky je prováděna načtením čárového kódu dokumentu knihovníkem do osobního konta uživatele. Konto otevírá uživatel sám přiložením své čipové karty ke snímači čipových karet. Do tohoto konta pak pracovník knihovny registruje výpůjčku sejmutím čárového kódu z půjčovaného dokumentu.

Poté projděte turniketem a bezpečnostní branou z kontrolovaného prostoru. Knihovnice vám knihy předá až v prostoru za bezpečnostní branou.

Půjčování – volný výběr knih Půjčování – vyhledávání v katalogu
Půjčování – volný výběr knih Půjčování – snímač karet
Půjčování – půjčování Půjčování – půjčování a turniket

Aktualizováno 2015-03-20 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1