Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: studijní literatura – skripta a učebnice

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – půjčování studijní literatury

Chcete-li si vypůjčit povinnou studijní literaturu (skripta VŠB-TUO, příp. dalších vysokých škol), najdete tyto dokumenty ve volně přístupném fondu výpůjčního oddělení. Na rozdíl od ostatního volně přístupného knižního fondu, který je řazen tematicky (podle MDT externí odkaz), jsou skripta a učebnice zařazené mezi fond tzv. učebních pomůcek na regálech řazeny pouze podle signatur1.

Záznamy o fondu studijní literatury jsou uloženy v online katalogu externí odkaz. V něm si nejdříve zjistěte, zda publikace, kterou potřebujete ke studiu, je ve fondu ÚK VŠB-TUO. Součástí katalogizačních záznamů je vždy informace o jednotlivých výtiscích. Pro vyhledání požadovaného dokumentu na regálu jsou nejdůležitějšími údaji lokace výtisku a signatura. Důležitý je i jeho status: volný nebo vypůjčený, či kategorie: absenční výpůjčka nebo prezenční výpůjčka. Je-li dokument na místě, je zde uvedeno Volný, ale v této lokaci nelze objednávat. Číslo 12 v příkladu externí odkaz na obrázku na záložce vedle údaje o pracovišti (budově) ÚK – ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PORUBA – znamená počet výtisků daného titulu, které jsou zde umístěny.

Údaje o výtisku dokumentu, který je umístěn ve volně přístupném fondu studijní literatury ve výpůjčním oddělení – tj. Lokace: ÚK/UP, vypadají např. takto:

Online katalog – lokace ÚK/UP
 
Studijní literatura Studijní literatura

Je-li v údaji o lokaci (umístění) dokumentu uvedeno ÚK/UP, znamená to, že je uložen ve volně přístupném fondu studijní literatury ve výpůjčním oddělení. Podle signatury – 263563 – je pak možné hledaný titul najít na regálech. Je-li u výtisku status Volný, ale v této lokaci nelze objednávat, měl by daný výtisk být na příslušném místě k dispozici pro vypůjčení.

Studijní literatura Studijní literatura
Studijní literatura Studijní literatura

1 Signatura: Vyjádření místa uložení knihovní jednotky v knihovním fondu; odkazuje na místo, kde je kniha uložena na regále.

Aktualizováno 2016-09-02 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1