Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: volný přístup ke knižnímu fondu

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – volný přístup ke knihovnímu fondu

Ve výpůjčním oddělení najdete ve volném výběru velkou část knihovního fondu ÚK VŠB-TUO určenou k půjčování mimo knihovnu.

Knihy jsou na regálech řazeny tematicky s využitím vybraných znaků MDT externí odkaz – Mezinárodního desetinného třídění – a v rámci daného oboru vzestupně podle signatur. Záznamy všech knih umístěných na volně přístupných regálech jsou zpracovány v online katalogu externí odkaz knihovny.

V katalogu lze informaci o tom, že je dokument ve volně přístupném fondu, nalézt v údaji o lokaci exempláře: ÚK/Volný výběr. Umístění dokumentu pak lze zjistit podle údaje signatura1 (výtisku), viz příklad externí odkaz na obrázku:

Online katalog – lokace ÚK/Volný výběr

Např. údaj v poli signatura (Sign.) 237017 spolu s údajem 66 znamená, že je dokument zařazen na regále označeném 66 Chemický průmysl a jeho signatura je 237017. Další údaje:

  • Kategorie Absenční výpůjčka: výtisk lze vypůjčit mimo knihovnu
  • Dostupnost Volný, ale v této lokaci nelze objednávat: objednávat v katalogu lze pouze knihy umístěné ve skladištích knihovny (lokace ÚK/Sklad knih), nikoliv v lokaci ÚK/Volný výběr
  • Číslo (v daném případě 2) na záložce vedle údaje o pracovišti (budově) ÚK – ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PORUBA – znamená počet výtisků dané knihy, které jsou zde umístěny.
Online katalog – lokace ÚK/Volný výběr

Na této ukázce údajů o jiné knize externí odkaz, která má v knihovním systému rovněž lokaci ÚK/Volný výběr, je pod označením Sign. údaj 284891 a za ním „třídník“ MDT 9; znamená to, že je dokument zařazen na regále označeném 9 Geografie. Dějiny a jeho signatura je 284891.

Volný přístup ke knihovnímu fondu Volný přístup ke knihovnímu fondu

Informaci o zařazení knihy do tematické skupiny důležitou pro její umístění (a vyhledání) na regálu ve volně přístupném fondu najdete i na knize samotné (viz třídník 669 na hřbetech knih na obrázku). V zájmu usnadnění orientace uživatelů knihovny jsou podrobně popsány i knihovní regály.

Není-li dokument na určeném místě na regále, je zřejmě vypůjčen. Informace o tom, že je dokument vypůjčen, najdete rovněž v katalogu knihovny. V případě nejasností požádejte o radu pracovníka knihovny.

Volný přístup ke knihovnímu fondu Volný přístup ke knihovnímu fondu
Volný přístup ke knihovnímu fondu Volný přístup ke knihovnímu fondu

1 Signatura: Vyjádření místa uložení knihovní jednotky v knihovním fondu; odkazuje na místo, kde je kniha uložena na regále.

Aktualizováno 2015-04-08 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1