Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: online katalog

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – online katalog

Zdrojem informací o knihovním fondu ÚK VŠB-TUO jsou katalogy knihovny. Online katalog knihovny obsahuje informace o knižním a časopiseckém fondu.

Pro vstup do online katalogu externí odkaz je určeno webové rozhraní knihovního systému Verbis Portaro, jehož prostřednictvím je možné vyhledávat informace o knihovním fondu ÚK VŠB-TUO.

Registrovaným uživatelům slouží pro přístup k osobnímu kontu (viz odkaz MŮJ ÚČET v navigační liště) v automatizovaném knihovním systému osobní přístupová práva externí odkaz přidělená Centrem informačních technologií. Prostřednictvím svého Konta čtenáře mohou registrovaní uživatelé ÚK VŠB-TUO v online katalogu provádět kontrolu stavu svých výpůjček, prodlužování výpůjčních lhůt a zadávat požadavky na objednávky a rezervace dokumentů.

Online katalog – Portaro -základní funkce

Informace o starším knižním fondu, který není evidován v online katalogu, lze získat na požádání v lístkovém katalogu.

Aktualizováno 2016-12-21 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1