Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: historické fondy

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – skladiště historických fondů

Součástí knihovního fondu ÚK VŠB-TUO jsou také knihy a časopisy z původní rektorátní knihovny Vysoké školy báňské v Příbrami. Tento historický fond obsahuje staré tisky (knihy vydané do roku 1800 včetně), které nejsou běžně určeny k půjčování. Nejvzácnější a nejstarší z nich je kniha Georgii Agricolae De re metallica libri XII vydaná latinsky v roce 1561 v Basileji u  tiskaře a vydavatele Frobenia.

Publikace z tohoto historického fondu vydané po roce 1800 je možné prezenčně zpřístupnit ve studovně knihovny v Porubě. Publikace staršího data jsou určeny pouze badatelům a jejich prezenční zpřístupnění je možné výhradně se souhlasem a za podmínek stanovených ředitelkou Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Pokud byste měli zájem o historický fond, najdete ve výpůjčním oddělení kartotéku se záznamy o fondu původní příbramské knihovny, v níž je možné potřebné informace vyhledat.

Aktualizováno 2012-10-10 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1