Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: časopisecké fondy

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka - časopisecké fondy

Časopisecké fondy ÚK VŠB-TUO zahrnují asi třetinu z celkového počtu 380 tisíc dokumentů, jež jsou ve fondu knihovny. Naprostá většina časopiseckého fondu ÚK (kompletní ročníky) je uložena v největším skladišti knihovny v Porubě, jež zaujímá prakticky celý suterén budovy knihovny.

Časopisy nejsou půjčovány mimo knihovnu.

Ve studovnách jsou uživatelům k dispozici vždy poslední dva ročníky odebíraných titulů (běžný a předchozí rok). Seznamy časopisů odebíraných v letech 2016–2017 pro studovny vás často dovedou i k obsahům a abstraktům, v některých případech také k plným textům v elektronických verzích časopisů na serverech jejich vydavatelů.

Informace o starších ročnících časopisů uchovávaných ve fondu ÚK VŠB-TUO najdete v online katalogu externí odkaz knihovny. Tyto časopisy jsou dostupné pouze v Porubě, lokace: ÚK/Sklad časopisů a ÚK/Sklad časopisů/Archiv.

Ukončené ročníky časopisů do roku 2015 (včetně; zatím ve zpracování) můžete po vyžádání ze skladiště prezenčně studovat ve studovně nebo si zde zhotovit kopie vybraných článků.

Elektronické časopisy

Tradiční tištěné časopisy jsou postupně nahrazovány elektronickými verzemi. V současnosti mohou uživatelé z VŠB-TUO takto využívat například elektronické časopisy komerčních nakladatelství a vědeckých společností ACM, Elsevier, IEEE/IET, OECD, Springer či Wiley. Plné texty článků z časopisů, které nejsou jinak přístupné, najdete také v bibliografických bázích dat s plnými texty: EBSCOhost Research Databases a ProQuest.

Časopisecké fondy Časopisecké fondy

Aktualizováno 2017-01-31 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1