Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: knižní fondy

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – knižní fondy ve skladišti

Knižní publikace představují zhruba třetinu knihovního fondu ÚK VŠB-TUO (z celkového počtu asi 380 tisíc knihovních jednotek).

Část knižního fondu, především publikace vydané před rokem 1990, je umístěna ve skladištích knihovny v Ostravě-Porubě. Uživatelé se k informacím o tomto fondu dostanou jen prostřednictvím katalogu knihovny.

Většina knih, které byly do knihovního fondu pořízeny po roce 1990, je volně přístupná na regálech v odděleních ÚK VŠB-TUO přístupných veřejnosti.

Tradiční tištěné knižní fondy jsou doplňovány elektronickými knihami, které mají řadu výhod: může je současně využívat více uživatelů, nemusí se půjčovat a vracet, nemohou se ztratit...

V současnosti jsou takto zpřístupněny elektronické knihy zahraničních nakladatelství Elsevier, Springer, Wiley a elektronické knihy na platformě EBSCOhost. Webová služba Knovel zpřístupňuje zhruba 4 000 faktografických knih z oblasti přírodních a technických věd. Plné texty elektronických knih najdete i v OECD iLibrary.

Knihy ve skladišti Knihy ve volném výběru ve výpůjčním oddělení

O tom, kde je kniha umístěna, se dozvíte v online katalogu ÚK VŠB-TUO v údaji o umístění (lokaci) konkrétního výtisku (exempláře) knihy (velké množství knižních titulů je ve fondu ÚK ve více výtiscích).

O umístění ve volně přístupném knižním fondu informují tyto údaje o lokaci výtisku v katalogu:

Knihy umístěné ve skladištích v Porubě mají v katalogu uveden tento údaj o lokaci: ÚK/Sklad knih a ÚK/Sklad knih/Archiv (historické fondy).

Knihy na regálech Knižní fondy – skripta

1 ÚK/SEF/MBA: Výtisky knih s touto lokací jsou určeny pro uživatele ÚK zařazené do kategorie student MBA; mimo knihovnu (absenčně) si je mohou výpůjčit pouze studenti MBA; v případě, že nejsou knihy vypůjčeny, mohou je samozřejmě na místě (prezenčně) studovat i ostatní uživatelé ÚK.

Aktualizováno 2017-05-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1