Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: registrace uživatelů

Najdete nás na Facebooku

Při této příležitosti je povinností každého (budoucího) uživatele seznámit se nejprve s Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB – TU Ostrava, povinnostmi uživatelů, a rovněž se základní nabídkou služeb knihovny.

Registrace vám umožní využívání služeb všech pracovišť ÚK VŠB-TUO, včetně elektronických služeb, bez ohledu na to, kde jste se přihlásili.

Registrace uživatelů Zde se můžete registrovat

Uživateli ÚK VŠB-TUO se mohou stát nejen zaměstnanci a studenti VŠB-TUO, ale také zájemci o knihovnicko-informační služby z řad veřejnosti.

Aktualizováno 2014-10-30 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1