Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: registrace uživatelů

Najdete nás na Facebooku

Při této příležitosti je povinností každého (budoucího) uživatele seznámit se nejprve s Knihovním a výpůjčním řádem ÚK VŠB-TU Ostrava, povinnostmi uživatelů, a rovněž se základní nabídkou služeb knihovny.

Registrace vám umožní využívání služeb všech pracovišť ÚK VŠB-TUO, včetně elektronických služeb, bez ohledu na to, kde jste se přihlásili.

Registrace uživatelů Zde se můžete registrovat

Uživateli ÚK VŠB-TUO se mohou stát nejen zaměstnanci a studenti VŠB-TUO, ale také zájemci o knihovnicko-informační služby z řad veřejnosti.

Online katalog – čtenářské konto Online katalog – změna hesla

Po zaregistrování byste si měli bez zbytečného odkladu na určených PC v knihovně nastavit osobní přístupová práva (číslo průkazu a osobní heslo) do svého konta v automatizovaném knihovním systému. Budete pak moci provádět kontrolu stavu svých výpůjček, prodlužování výpůjčních lhůt nebo zadávat požadavky na rezervace dokumentů bez nutnosti návštěvy knihovny.

Aktualizováno 2014-09-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2014 | VŠB-TUO | XHTML 1.1