Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – budova Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava

Ústřední knihovna (ÚK) VŠB-TU Ostrava sídlí v budově NK externí odkaz („nová knihovna“), jejíž stavba byla dokončena v 1. pololetí roku 1991. V této budově je umístěno výpůjční oddělení a studovna. Ústřední knihovna zde má i sklady a kanceláře pracovníků.

Knihovní služby jsou uživatelům poskytovány také v knihovnách na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO a na Fakultě stavební. Pracoviště na všech fakultách jsou součástí ÚK. Knihovní fondy jsou na těchto pracovištích specializovány, vycházejí ze zaměření studijních programů fakult.

Pokud jde o budovu ÚK v Porubě, původní stavební záměr z roku 1985 předpokládal, že budova bude celá sloužit výhradně potřebám knihovny tehdejší Vysoké školy báňské. Tento záměr byl pozměněn již se zahájením stavby, a tak je i v současnosti část prostor využívána také pro výuku a pro potřeby fakult.

před vchodem do ÚK VŠB-TU Ostrava studenti v amfiteátru v areálu VŠB-TUO
vchod do/východ z budovy NK vchod do výpůjčního oddělení

V přízemí budovy knihovny je umístěno výpůjční oddělení. Studovnu najdete v 1. poschodí. Pro vstup do studovny můžete využít i vnitřní schodiště, které propojuje výpůjční oddělení se studovnou.

vchod do studovny vchod do studovny v 1. patře budovy ÚK
kioskový pavilon kioskový pavilon v 1. patře budovy ÚK

V hale v 1. poschodí budovy knihovny je tzv. Kioskový pavilon externí odkaz, který je ve správě CIT externí odkaz. Jsou zde umístěny také dvě samoobslužné kopírky (jedna v kioskovém pavilonu, druhá ve spojovací chodbě) a dva internetové kiosky (stojany).

budova ÚK – PC stanice před vchodem do studovny nápojové aj. automaty

V hale v přízemí i v 1. poschodí budovy knihovny najdete také nápojové automaty (na teplé i studené nápoje).

Vpravo za vrátnicí v přízemí budovy NK je prodejna skript (není součástí Ústřední knihovny, nýbrž Edičního střediska).

Aktualizováno 2015-09-01 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1