Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Adresář pracovníků Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku

Adresa knihovny

Fax: +420-597324598

Žádosti o prodloužení výpůjční lhůty knih vypůjčených z fondu ÚK VŠB-TUO adresujte na: knihovna@vsb.cz

Mapa areálů VŠB – TU Ostrava externí odkaz | budova Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava na serveru Mapy.cz externí odkaz

Pracovníci knihovny

B · Č · G · H · K · M · N · P · R · S · Š · T · U · V

B

Č

G

H

K

M

N

P

R

S

Š

T

U

V

Autorkou fotografie v záhlaví je Petra Valášková, DiS.

Aktualizováno 2018-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk