Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání informací

Užitečné informační zdroje

 1. Peter Morville: Semantic Studios | Information Architecture & User Experience, http://semanticstudios.com/
 2. LouisRosenfeld.com, http://louisrosenfeld.com/home/
 3. World Wide Web Consortium (W3C), http://www.w3.org/
 4. International WWW Conferences, http://www.iw3c2.org/
 5. HyperText Markup Language (HTML), http://www.w3.org/MarkUp/
 6. Extensible Markup Language (XML), http://www.w3.org/XML/
 7. Cascading Style Sheets (CSS), http://www.w3.org/Style/CSS/
 8. Synchronized Multimedia (SMIL), http://www.w3.org/AudioVideo/
 9. Web Accessibility Initiative (WAI), http://www.w3.org/WAI/
 10. W3C Internationalization Activity, http://www.w3.org/International/
 11. Scalable Vector Graphics (SVG), http://www.w3.org/Graphics/SVG/
 12. Document Object Model (DOM), http://www.w3.org/DOM/
 13. XHTML 2.0, http://www.w3.org/TR/xhtml2/
 14. MarkUp Validation Service, http://validator.w3.org/
 15. Semantic Web, http://www.w3.org/2001/sw/
 16. Resource Description Framework (RDF), http://www.w3.org/RDF/

Aktualizováno: 2005-05-20 | © 2004–2005 Daniela Tkačíková | Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava | XHTML 1.1