Zajištění technologických předpokladů pro provoz archivu elektronických tisků

Projekt FRVŠ – 3303/2006

Řešitel: Mgr. Daniela Tkačíková

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.

Ústřední knihovna VŠB-Technické univerzity Ostrava

2007-10-25 | © 2007 Daniela Tkačíková | Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava | XHTML 1.1 | CSS2