Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Ceník poplatků, smluvních pokut a placených služeb ÚK VŠB – TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku

Příloha č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu ÚK VŠB-TUO

I. Poplatky

Registrace a vystavení průkazu uživatele

Smluvní poplatek za rezervaci

V případě nevyzvednutí rezervovaného dokumentu bude poplatek připsán na konto uživatele.

II. Smluvní pokuty

Ztráty a náhrady

O způsobu náhrady rozhoduje ředitel Ústřední knihovny podle Knihovního a výpůjčního řádu (viz čl. 21 Knihovního a výpůjčního řádu).

III. Placené služby

Meziknihovní služba

Pouze pro kategorie externí uživatel, externí-student a externí-zahraniční uživatel

Reprografické služby

Na kopírovacích přístrojích s obsluhou jsou zhotovovány pouze kopie z dokumentů z fondu Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava. Zhotovené kopie mohou být ve formátu A3 nebo A4, pouze jednostranné. Žadatel může žádat o zmenšení nebo zvětšení předlohy v souladu s možnostmi kopírek.

Výsledná finanční částka za poskytnuté kopie s obsluhou a za tisky je zaokrouhlována na celé koruny směrem nahoru.

Na kopírovacích strojích, kde je kopírování a tisk uskutečňován prostřednictvím SafeQ, není možné platit za kopie a tisky v hotovosti.

Poplatky za kopie s obsluhou

Poplatky za využití tiskáren

IV. Poplatky a smluvní pokuty za půjčování elektronických zařízení

1 interní-zaměstnanec, interní-student, interní-student MBA, interní-student stážista, interní-důchodce, tj. bývalý zaměstnanec VŠB-TUO

Aktualizováno 2016-05-04 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk