Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Georgii Agricolae De re metallica libri XII

Chtěli byste si prohlédnout celou knihu? Zkuste digitalizované verze Georgii Agricolae De re metallica libri XII vydané u Frobenia v roce 1556: georgiiagricolae00agri nebo gri_000033125008455038 dostupné v Internet Archive.

DjVu Browser Plug-in – umožňuje zobrazit v prohlížečích MSIE, Firefox a Safari obrazové dokumenty ve formátu DjVu; verze 6.1.4

Úvodní strany

Liber Primus

Liber Secundus

Liber Tertius

Liber Quartus

Liber Quintus

Liber Sextus

Liber Septimus

Liber Octavus

Liber Nonus

Liber Decimus

Liber Undecimus

Aktualizováno 2013-07-18 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998-2014 | VŠB-Technická univerzita Ostrava