Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Základní informace o Ústřední knihovně VŠB – TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku

Oborové vymezení fondu knihovny

Matematika, fyzika, chemie, geologie, hornictví, úpravnictví, hutnictví, materiálové inženýrství, strojírenství, energetika, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, doprava, stavebnictví, architektura, elektrotechnika, elektronika, telekomunikace, výpočetní technika, informatika, automatizace, robototechnika, bezpečnostní inženýrství, ekologie, ekonomika, obchod, právo, sociologie, psychologie, jazykověda.

Další informace o knihovně

Ústřední knihovna (ÚK) VŠB – TU Ostrava zajišťuje knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna.

Postavení knihovny, její služby a práva a povinnosti uživatelů vymezuje Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava účinný od 5. 5. 2016 (TUO_SME_04_003 verze: H).

logo LIBER

Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava je členem externí odkaz Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (Association of European Research Libraries), LIBER externí odkaz.

VŠB–Technická univerzita Ostrava je členem externí odkaz Asociace knihoven vysokých škol České republiky, AKVŠ ČR externí odkaz.

Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava je účastníkem projektů 7. RP a H2020, více informací viz Projekty OpenAIRE, OpenAIREPlus a OpenAIRE2020 a Horizont 2020.

Projekt OP VaVpI: Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH) externí odkaz, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226

Zprávy o činnosti

Aktualizováno 2017-09-14 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | CSS | Tisk