Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Nakladatelské informace

Najdete nás na Facebooku

Nakladatelství patří tradičně mezi nejdůležitější zprostředkovatele informací na jejich cestě od autorů ke čtenářům. Jsou proto také aktivními poskytovateli informací na Internetu.

Na nakladatelských serverech najdete:

Otevřené časopisy

 
logo Open Access

V současnosti je řada časopisů vydávána jako tzv. otevřeně přístupné, tj. jejich obsah je přístupný bez zpoplatnění uživatele v režimu otevřeného přístupu. Viz například časopisy dostupné prostřednictvím DOAJ externí odkaz nebo tituly nakladatelství Copernicus Publications externí odkaz, Hindawi externí odkaz či De Gruyter Open externí odkaz.

Někteří nakladatelé, především vědecké společnosti, nabízejí autorům možnost zvolit „otevřený přístup“ ke svým publikacím, např. American Chemical Society externí odkaz. Stranou ovšem nezůstávají ani komerční nakladatelství, viz např. Open Choice externí odkaz nakladatelství Springer nebo OnlineOpen externí odkaz nakladatelství Wiley.

Odkazy na nakladatelské zdroje

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk