Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Knihovny a jejich online katalogy

Najdete nás na Facebooku

Katalogy knihoven jsou velmi užitečným zdrojem informací o tom, co bylo publikováno a co je kde v knihovnách dostupné, nejen jejich přímým uživatelům. Pro každého uživatele je sice pro výpůjčky nejdůležitějším zdrojem katalog jeho „vlastní“ knihovny externí odkaz, ale čerpat užitečné informace je možné i z katalogů vzdálených knihoven. Můžete je využít pro získávání informací o tom, co bylo o tématu, jež vás zajímá, publikováno, nebo pro ověření správných bibliografických údajů o dokumentech, které si hodláte vypůjčit např. prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Katalogy velkých knihoven externí odkaz nebo souborné katalogy externí odkaz knihovních sítí (konsorcií knihoven) je možné využít pro hledání literatury vztahující se k určitému tématu s poměrně rozsáhlou retrospektivou, katalogy národních knihoven externí odkaz jsou zase vhodným místem pro zjišťování informací o dokumentech vydaných v určité zemi.

Odkazy na knihovní katalogy a weby knihoven

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1