Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Elektronická knihkupectví

Najdete nás na Facebooku

Katalogy elektronických knihkupectví umožňují získání informací o knižní produkci dostupné na trhu. Jejich nespornou výhodou je, že umožňují přístup k obrovskému množství publikací, často i k produkci nakladatelství, jež dosud své vlastní stránky nebo katalogy na Webu nemají. Největší zahraniční elektronická knihkupectví poskytují k prohledávání databáze, které obsahují záznamy více než jednoho milionu titulů knih.

Odkazy na knihkupecké zdroje

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1