Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Užitečné informační zdroje

Najdete nás na Facebooku

Mezi informace dostupné na Internetu patří i ty informace, které jsou lidé tradičně zvyklí hledat v knihovnách: noviny, časopisy, knihy, bibliografické databáze... Je jich dnes nepřeberné množství. Odkazy na externí informační zdroje zařazené na webové stránky ÚK VŠB – TU Ostrava uživatelům knihovny usnadňují získávání informací z oblastí, jež souvisejí se službami knihoven (informace o knihách a časopisech nebo knihovních katalozích apod.) nebo mohou usnadnit orientaci v prostředí Webu obecně (vyhledávací nástroje). Další užitečné informace najdete v kurzech Jak pracovat s informacemi.

Užitečné programové vybavení

Aktualizováno 2017-11-18 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | CSS