Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Časopisy na nakladatelských serverech

Najdete nás na Facebooku

Ikona logo OA označuje nakladatele, kteří vydávají otevřeně přístupné časopisy, případně odkazuje na tu část jejich vydavatelské produkce, která je otevřeně přístupná (jde o ty tituly časopisů, které jsem vydávány výhradně jako otevřeně přístupné).

IkonaHybrid Journalsoznačuje nakladatele, kteří umožňují autorům článků zvolit si (zpravidla za určitý poplatek) otevřený přístup (open access) ke svým článkům v těch časopisech, které jsou jinak přístupné jen na základě předplatného. Informace o této možnosti lze nalézt na stránkách vydavatele, viz odkazy před zmíněnou ikonou.

IkonaFULLTEXToznačuje nakladatele, jejichž produkce je z velké části pro uživatele z VŠB-TUO plnotextově dostupná na základě licenčních smluv.

A · B · C · D · E · H · I · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W

A

B

C

D

E

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

U

Journals

W

Aktualizováno 2017-07-28 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk