Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Součástí knihovního fondu ÚK VŠB-TUO je rozsáhlá sbírka vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP), t.j. bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací obhájených na VŠB-TUO.

Diplomové práce předané katedrami do ÚK jsou v knihovně k dispozici od roku obhájení 1986 až po současnost.

Další typy vysokoškolských kvalifikačních prácí (kandidátské a doktorské disertace, habilitační práce apod.) jsou ve fondu ÚK uchovány od 50. let minulého století (pokud ovšem byly knihovně předány).

Bakalářské a diplomové práce absolventů VŠB-TU Ostrava a vědeckokvalifikační práce obhájené na VŠB-TU Ostrava nejsou půjčovány mimo knihovnu.

Celkem 31 858 prací najdete přímo v systému DSpace v elektronické podobě ve formátu PDF. Práce, které má ÚK ve fondu (pouze nebo také) v papírové podobě, můžete studovat prezenčně ve studovně.

Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací VŠB-TUO

K orientaci ve fondu vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) VŠB-TU Ostrava slouží tištěné soupisy (u starší části fondu, zhruba do roku 1994) a především katalog ikona: externí odkaz těchto prací zpřístupněný s využitím systému DSpace ikona: externí odkaz. Katalog obsahuje záznamy 69 136 kvalifikačních prací obhájených na VŠB-TUO a předaných knihovně (včetně prací ve formátu PDF).

Pro hledání VŠKP v systému DSpace je možné použít vyhledávací formulář na úvodní straně ikona: externí odkaz systému. V takovém případě systém prohledává všechny kolekce ikona: externí odkaz, které repozitář obsahuje, nejen záznamy VŠKP.

Můžete také zvolit příslušnou kolekci a vyhledávat pouze v ní:

Kolekce plných textů vysokoškolských kvalifikačních prací VŠB-TUO

Plné texty VŠKP ve formátu PDF jsou dostupné pouze oprávněným uživatelům z VŠB-TU Ostrava na základě jejich přístupových práv (LDAP; osobní číslo a heslo ikona: externí odkaz).

Aktualizováno 2016-04-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2016 | VŠB-TUO | XHTML 1.1