Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Součástí knihovního fondu ÚK VŠB-TUO je rozsáhlá sbírka vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP), t.j. bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací obhájených na VŠB-TUO.

Diplomové práce předané katedrami do ÚK jsou v knihovně k dispozici od roku obhájení 1986 až po současnost.

Další typy vysokoškolských kvalifikačních prácí (kandidátské a doktorské disertace, habilitační práce apod.) jsou ve fondu ÚK uchovány od 50. let minulého století (pokud ovšem byly knihovně předány).

Bakalářské a diplomové práce absolventů VŠB-TU Ostrava a vědeckokvalifikační práce obhájené na VŠB-TU Ostrava nejsou půjčovány mimo knihovnu.

Celkem 39 014 prací najdete přímo v systému DSpace v elektronické podobě ve formátu PDF. Práce, které má ÚK ve fondu (pouze nebo také) v papírové podobě, můžete studovat prezenčně ve studovně.

Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací VŠB-TUO

K orientaci ve fondu vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) VŠB-TU Ostrava slouží katalog ikona: externí odkaz těchto prací zpřístupněný s využitím systému DSpace ikona: externí odkaz. Katalog obsahuje záznamy 76 768 kvalifikačních prací obhájených na VŠB-TUO a předaných knihovně (včetně prací ve formátu PDF).

Pro hledání VŠKP v systému DSpace je možné použít jednoduchý vyhledávací formulář vpravo nahoře na úvodní straně ikona: externí odkaz systému. V takovém případě systém prohledává všechny kolekce ikona: externí odkaz, které repozitář obsahuje, nejen záznamy VŠKP. Můžete také prohlížením najít příslušnou kolekci a vyhledávat pouze v ní nebo použít rozšířené vyhledávání.

Pokud byste se rychle chtěli dostat jen k pracím obhájeným na určitém konkrétním pracovišti univerzity, můžete zvolit hledání takto formulovaným dotazem (dotazy jsou zpřesněny rokem obhájení a typem práce; dotaz lze zjednodušit (zkrátit) vynecháním slov jako jsou institut, katedra, inženýrství a práce apod.):

dc.date.issued:2017 AND dc.description.department:financí AND dc.type:bakalářská

dc.date.issued:2017 AND dc.description.department:geoinformatiky AND dc.type:diplomová

Obdobně můžete hledat i disertační práce, ale u tohoto typu prací počítejte s tím, že v některých letech nebyly na některých pracovištích žádné práce obhájeny. Je proto vhodnější do dotazu rok nevkládat a použít pak další funkce pro rychlou orientaci ve výsledcích hledání (např. setříděním výsledků podle roků nebo filtrováním).

dc.description.department:geologického AND dc.type:disertační

Kolekce vysokoškolských kvalifikačních prací VŠB-TUO

Plné texty VŠKP ve formátu PDF jsou dostupné pouze oprávněným uživatelům z VŠB-TU Ostrava na základě jejich přístupových práv (LDAP; osobní číslo a heslo ikona: externí odkaz).

Aktualizováno 2017-09-18 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1