Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Normy

Najdete nás na Facebooku

České státní normy: ČSN online

Normy ČSN ve formátu PDF jsou uživatelům ÚK VŠB-TUO zpřístupněny prostřednictvím služby ČSN online ikona: externí odkaz na dvou pracovních stanicích ve studovně a také ve studovně na EkF a v knihovně na FAST.

Upozornění: ikona PDF Podmínky (PDF) externí odkaz: ÚNMZ využívání systému systému ÚNMZ ČSN online pro knihovny neumožňují tisk norem, jen jejich studium na počítači.

Tištěné verze ČSN

Ústřední knihovna v minulosti nakupovala normy ČSN v tištěné podobě. Fond tištěných norem ČSN již není doplňován. V odůvodněných případech výhradně na základě požadavků uživatelů z řad zaměstnanců univerzity lze tištěné verze norem ČSN zakoupit.

Kontakt: Andrea Motáková nebo Jana Černínová, telefon 59732-4594 (nebo 4544), místnost NK 135

Tištěné normy ČSN zakoupené v minulosti jsou zájemcům prezenčně zpřístupňovány ve studovně, případně v knihovně a studovně na FBI VŠB-TUO. Pro vyhledání dostupných tištěných norem ČSN (včetně norem převzatých, např. ČSN ISO, ČSN IEC apod.) je zájemcům k dispozici Katalog norem ČSN ikona: externí odkaz.

Katalog norem ČSN ikona: externí odkaz obsahuje záznamy všech tištěných norem ČSN, které jsou ve fondu ÚK VŠB-TUO (celkem 12 598 norem). Tlačítko Přihlásit se je určeno pouze pro knihovníky. Vyhledávání informací v katalogu je volně přístupné, nevyžaduje autorizaci uživatele. Informace v záznamu normy Dostupnost v ÚK VŠB-TUO: ÚK/BIS znamená, že je vyhledaná norma na vyžádání ve studovně (pouze k prezenčnímu studiu; normy ČSN nelze kopírovat!).

Zahraniční normy

Některé zahraniční normy zajišťuje ÚK VŠB-TUO prostřednictvím Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ikona: externí odkaz (ÚNMZ). Na základě dohod uzavřených s mezinárodními a některými národními normalizačními organizacemi je možné prostřednictvím ÚNMZ zakoupit tzv. autorizované kopie norem za katalogové ceny. Tento způsob nákupu je vhodný pro pořizování jednotlivých norem. Týká se to především norem ISO ikona: externí odkaz, IEC ikona: externí odkaz, DIN ikona: externí odkaz, BS ikona: externí odkaz, ASTM ikona: externí odkaz, STN ikona: externí odkaz, ETSI ikona: externí odkaz, ale také evropských norem EN ikona: externí odkaz, prEN (návrh normy, draft) a směrnic Evropské unie.

Kontakt: Jana Černínová, telefon 59732-4544, místnost NK 135, nebo Ing. Jana Pohludková, telefon 59732-4599, místnost NK 136

Upozornění: Normy IEEE ikona: externí odkaz jsou pro VŠB-TUO přístupné ve formátu PDF v digitální knihovně IEEE Xplore.

Ostatní zahraniční normy, ale i normy výše uvedených institucí (především soubory norem v knižní podobě), jsou nakupovány stejně jako zahraniční knihy.

Zahraniční normy, které jsou ve ve fondu ÚK VŠB-TUO, je nutné hledat v online katalogu ikona: externí odkaz Ústřední knihovny VŠB-TUO. Tyto normy jsou běžně půjčovány mimo knihovnu (pokud nejsou zařazeny do katedrové knihovny jako tzv. deponát, viz údaj v kategorii dokumentu).

Katalog – vyhledávání knihy podle typu dokumentu: normativní a ochranné dokumenty

Katalog ikona: externí odkaz: Vyhledávání knihy podle typu dokumentu: normativní a ochranné dokumenty

Katalog – vyhledávání knihy podle typu dokumentu: normativní a ochranné dokumenty - výsledek

Katalog: Záznam ikona: externí odkaz (část) jedné z vyhledaných norem

Užitečné zdroje informací o normách

Seznamy norem ČSN najdete společně s dalšími informacemi na domovských stránkách ÚNMZ – Podrobné vyhledávání v normách ikona: externí odkaz.

Dalším užitečným zdrojem aktuálních informací o normalizaci, metrologii, zkušebnictví apod. je Věstník ÚNMZ ikona: externí odkaz. Informace o zahraničních a mezinárodně platných normách lze získat na domovských stránkách institucí, jež se zabývají standardizací.

Aktualizováno 2017-07-28 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1