Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Doplňování knižního fondu

Najdete nás na Facebooku

Hlavní zásady doplňování knihovního (knižního) fondu ÚK VŠB-TUO

Zabezpečení studijních oborů literaturou je povinností příslušných pracovišť univerzity, především garantů studijních programů. Je proto nezbytné požádat včas knihovnu o zakoupení knih, jež budou doporučovány jako studijní literatura.

Aktualizováno 2017-03-08 | VŠB-TUO | XHTML 1.1