Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Lístkový katalog ÚK VŠB-TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku

Lístkový katalog je k dispozici pouze v Ostravě-Porubě a je umístěn mimo veřejně přístupné prostory ÚK. Na požádání vám v něm informace prověří pracovníci výpůjčního oddělení.

Kontakt: Dana Kolková, telefon 59732-4574

Lístkový katalog slouží pro hledání informací o dokumentech (knižních publikacích), které ÚK VŠB-TUO získala do svého fondu do roku 1994 včetně; tj. do té doby, než knihovna začala využívat pro zpracování knihovního fondu automatizovaný systém. Jde výhradně o dokumenty, které jsou uloženy ve skladištích ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

Lístkový jmenný katalog, obsahuje obsahuje záznamy o knižním fondu seřazené abecedně podle jména (příjmení) autora nebo podle prvního slova z názvu (v případě, že má kniha více než tři autory nebo v případě, že autor není uveden). Tento katalog slouží výhradně ke zjištění, zda je konkrétní publikace ve fondu knihovny, nikoliv pro zjišťování informací o knihách obecně.

Poznámka: Kromě tohoto lístkového katalogu je ve výpůjčním oddělení umístěna veřejně přístupná kartotéka historického (archivního) fondu z VŠB v Příbrami.

Záznamy o knihách uložených ve skladišti (lokace: ÚK/Sklad knih) a zařazených do fondu do konce roku 1994 byly alespoň ve zkrácené podobě uloženy do online katalogu ikona: externí odkaz, avšak pouze na úrovni registrace výtisku, aby bylo možné v případě zájmu uživatele knihu podle názvu vyhledat a vypůjčit. Záznamy obsahují pouze název knihy, signaturu, lokaci a čárový kód, viz např. záznam knihy s názvem Informační systémy pro řízení externí odkaz. Podrobnější údaje (autor, místo vydání, vydavatel, rok vydání apod.) lze v případě potřeby prověřit v lístkovém katalogu.

Jak si vyhledávat informace o knihách

Znáte-li název knihy, kterou si chcete vypůjčit, v online katalogu informaci zjistíte snadno, avšak k hledání v lístkovém jmenném katalogu vám název v naprosté většině případů stačit nebude. Je to jmenný katalog, a proto je třeba znát údaje o autorovi (autorech). Podle názvu si však tyto další údaje potřebné pro prověření dostupnosti hledané knihy v lístkovém jmenném katalogu můžete zjistit např. ve WorldCat externí odkaz.

Viz též elektronické knihy.

WorldCat – vyhledaný záznam české knihy z roku 1983

Ve WorldCat informace nejen vyhledáte, ale snadno získáte i bibliografickou citaci dokumentu (jen je občas při kopírování údajů nutné si dát pozor na diakritiku...)

Aktualizováno 2017-07-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1