Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Katalogy knihovny

Najdete nás na Facebooku

Online katalog knih a časopisů ÚK VŠB-TUO

Pro uživatele je přístup do online katalogu externí odkaz ÚK VŠB-TUO, který je budován s využitím integrovaného knihovního systému Verbis externí odkaz je prostřednictvím knihovního webového katalogu Portaro externí odkaz.

Obsah online katalogu ÚK VŠB-TUO

Všechny knihy umístěné ve volně přístupných fondech ve výpůjčním oddělení, ve studovně, v knihovně a studovně na EkF i v knihovnách na FBI a FAST jsou zpracovány v online katalogu externí odkaz bez ohledu na rok vydání či zařazení do fondu ÚK VŠB-TUO.

V souladu s možnostmi ÚK VŠB-TUO jsou zpětně zpracovávány starší knihy do online katalogu. Určitá část staršího knižního fondu vydaného před rokem 1995, který je uložen ve skladištích v Ostravě-Porubě, není ještě v online katalogu podrobně zpracována. Tyto starší knihy umístěné ve skladištích lze však v online katalogu vyhledat alespoň podle názvu. Tyto knihy jsem stručně registrovány, aby je bylo možné na základě registračního záznamu vyhledat a případně uskutečnit výpůjčku mimo knihovnu. V případě hledání starších titulů je vhodné při zjišťování informací o dostupnosti ve fondu ÚK VŠB-TUO kombinovat online katalog s katalogem lístkovým.

Aktualizováno 2017-05-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1