Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jak zjistit, zda je dokument v ÚK VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Obecně platí: Hledáte-li knihu (monografie, skripta, učebnice, příručky, slovníky, sborníky z konferencí, zahraniční normy apod.) nebo časopis, podívejte se nejdříve do online katalogu ikona: externí odkaz ÚK VŠB-TUO.

Knihy

Nezapomeňte na elektronické knihy přístupné po VŠB-TUO.

Časopisy

Nezapomeňte na elektronické časopisy zpřístupňované na základě účasti VŠB-TUO v konsorciích, případně vlastním předplatným ÚK VŠB-TUO.

Vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO

Kontakt: Bc. Helena Švidrnochová, telefon 59732-4571 nebo 4566; dotaz je také možné zaslat elektronickou poštou na adresu: studovna@vsb.cz.

Vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační aj. práce) obhájené na VŠB-TUO, které jsou ve fondu ÚK VŠB-TUO, jsou určeny výhradně k prezenčnímu studiu ve studovně. Informace o tom, které práce má ÚK VŠB-TU Ostrava ve svém fondu (zatím především v papírové podobě, ale nově také v elektronických verzích ve formátu PDF), naleznete v repozitáři, který je budován s využitím systému DSpace ikona: externí odkaz.

Normy

Normy ČSN ve formátu PDF jsou uživatelům ÚK VŠB-TUO zpřístupněny pouze pro prohlížení prostřednictvím služby ČSN online ikona: externí odkaz na dvou pracovních stanicích ve studovně a rovněž v knihovnách na Ekonomické fakultě a na Fakultě stavební.

Normy ČSN, jež jsou ve fondu ÚK VŠB-TUO, je možné vyhledat v katalogu norem ČSN ikona: externí odkaz. Tyto normy jsou na vyžádání přístupné prezenčně (bez možnosti zhotovení kopií) ve studovně.

Originální normy ISO (International Organization for Standardization), jež jsou ve fondu ÚK, lze vyhledat v online katalogu ikona: externí odkaz, jsou však rovněž přístupné na vyžádání pouze prezenčně (bez možnosti zhotovení kopií) ve studovně.

Ostatní normy (např. ASTM, ASM, DIN, IEC aj.) zařazené do fondu ÚK VŠB-TUO jsou zpracovány stejně jako knihy v online katalogu ikona: externí odkaz a je možné si je vypůjčit i mimo knihovnu

Tip: Dokumenty, jež nejsou ve fondu ÚK VŠB-TUO, si můžete objednat prostřednictvím MVS, případně požádat o jejich zakoupení do fondu ÚK VŠB-TUO.

Aktualizováno 2018-01-05 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1