Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Časopisy předplacené pro VŠB-TUO nebo dostupné elektronicky v roce 2017

Najdete nás na Facebooku

Upozornění: V tomto seznamu jsou uvedeny výhradně ty časopisy, které předplácí knihovna sama (na rozdíl od časopisů přístupných pro VŠB-TUO díky účasti knihovny v projektech). Jde buď o tituly předplacené jen v e-verzích, nebo o e-verze zpřístupňované jako součást/doplněk předplatného tištěných verzí časopisů.

Další dříve papírově nebo elektronicky individálně knihovnou předplácené časopisy v elektronických verzích jsou přístupné v rámci konzorciálních licencí na základě účasti v projektech. Plné texty časopiseckých článků jsou dostupné rovněž v bibliografických bázích dat s plnými texty: EBSCOhost Research Databases a ProQuest.

Ikona logo OA za názvem časopisu znamená, že daný titul odebíraný zatím v papírové verzi, je v elektronické verzi otevřeně přístupný časopis.

C · E · I · J · M · T · W

Aktualizováno 2017-01-31 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1