Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Hlavní zásady doplňování knihovního fondu

Najdete nás na Facebooku

Knihovní fond (KF) Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava je doplňován v souladu s profilem univerzity na základě postupů, které jsou stanoveny rámcově v ikona PDF politice doplňování (akvizice) KF ÚK VŠB-TUO (PDF: 361 KB, 4 strany). Cílem doplňování fondu je zajistit dostupnost co největšího počtu titulů z tematického profilu univerzity.

Primární informační prameny ve fondu ÚK VŠB-TUO

Sekundární informační prameny

Sekundární informační prameny (bibliografické a citační báze dat) jsou uživatelům dostupné na základě licencí na přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Oborové vymezení fondu knihovny

Matematika, fyzika, chemie, geologie, hornictví, úpravnictví, hutnictví, materiálové inženýrství, nanotechnologie, strojírenství, energetika, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, doprava, stavebnictví, architektura, elektrotechnika, elektronika, telekomunikace, výpočetní technika, informatika, automatizace, robototechnika, mechatronika, bezpečnostní inženýrství, ekologie, ekonomika, obchod, právo, sociologie, psychologie, jazykověda.

Aktualizováno 2017-07-28 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | CSS