Celostátní porada vysokoškolských knihoven, Ostrava, 9.-10. listopadu 1999

Program

Oborová sekce pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol pořádá již pošesté, tentokrát ve spolupráci s Ústřední knihovnou VŠB-TU Ostrava v prostorách Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, poradu pracovníků knihoven vysokých škol věnovanou aktuálním problémům práce s informacemi v univerzitním prostředí.

Aktuální problémy vysokoškolských knihoven (materiál pro jednání předsednictva Rady VŠ dne 17. 6. 1999 předložený oborovou sekcí pro VŠ knihovny RVŠ)

Úterý, 9. listopadu 1999

Středa, 10. listopadu 1999

Aktualizováno 2005-02-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998-2014 | VŠB-Technická univerzita Ostrava