Role knihovny v prezentaci vědeckých výsledků instituce

Mgr. Daniela Tkačíková

Ústřední knihovna VŠB-Technické univerzity Ostrava

2007-10-26 | © 2007 Daniela Tkačíková | BA-CPVŠK 2007 | ÚK VŠB-TU Ostrava | XHTML 1.1 | CSS2