BA-CPVŠK 2007 | Role knihovny v prezentaci vědeckých výsledků instituce

Závěr – jak se tedy mohou knihovny zapojit do hodnocení vědeckých výsledků univerzity?

Nezbytné předpoklady:


Aktualizováno: 2007-10-29 | © 2007 Daniela Tkačíková | BA-CPVŠK 2007 | ÚK VŠB-TU Ostrava | XHTML 1.1