BA-CPVŠK 2007 | Role knihovny v prezentaci vědeckých výsledků instituce

Hodnocení výzkumu a vývoje v České republice


Aktualizováno: 2007-10-29 | © 2007–2013 Daniela Tkačíková | BA-CPVŠK 2007 | ÚK VŠB-TU Ostrava | XHTML 1.1