BA-CPVŠK 2007 | Role knihovny v prezentaci vědeckých výsledků instituce

Zapojení ÚK VŠB-TUO do procesu prezentace vědeckých výsledků univerzity


Aktualizováno: 2007-10-29 | © 2007 Daniela Tkačíková | BA-CPVŠK 2007 | ÚK VŠB-TU Ostrava | XHTML 1.1