BA-CPVŠK 2007 | Role knihovny v prezentaci vědeckých výsledků instituce

Jak může knihovna přispět k hodnocení vědeckých výsledků své instituce?

Tradiční podpora vědecké činnosti univerzity poskytovaná knihovnou

Další možnosti podpory poskytované knihovnou


Aktualizováno: 2007-10-29 | © 2006 Daniela Tkačíková | BA-CPVŠK 2007 | ÚK VŠB-TU Ostrava | XHTML 1.1 | CSS2