Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – domovská stránka univerzity
E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru – Informační magazín Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava
Najdete nás na Facebooku

Vyzkoušejte si faktografickou databázi MarketLine Advantage externí odkaz (zkušební přístup na základě IP adresy – jen ze sítě univerzity) do 12. 12. 2016. What is MarketLine Advantage? externí odkaz, viz též Market Data Analytics PDF (PDF).

Zveme vás na výstavu ateliérových prací studentů architektury z ateliéru Ing. arch. Evy Špačkové, PhD. s názvem Katedra architektury pro Hlučín, kterou budete moci ve výpůjčním oddělení Ústřední knihovny navštívit až do 27. 1. 2017.

Využívejte: Citační software Citace PRO externí odkaz – nástroj pro vytváření, správu, export a sdílení bibliografických citací. Na výše uvedené stránce se přihlaste jako uživatelé z VŠB-TUO do systému Citace PRO. K přihlášení použijte svá přístupová práva do informačních systémů VŠB-TUO: jednotné heslo externí odkaz. Můžete rovněž využít přímý vstup do Citace PRO externí odkaz pro uživatele z VŠB-TUO.

Hledáte informace? Využijte službu EBSCO Discovery Service externí odkaz (EDS); jeden systém, jedno vyhledávání, všechny informační zdroje.

Virtuální prohlídka, užitečné informace o službách ÚK VŠB-TU Ostrava nejen pro nové studenty univerzity; ti, kdo si neví rady, se mohou zeptat knihovníka externí odkaz; užitečné informace najdete také v kurzech Jak pracovat s informacemi.

Elektronické knihy: Elsevier, Knovel, Wiley Online Library; bibliografické báze dat: SciFinder, Scopus, Web of Science; báze dat s plnými texty: EBSCO (včetně báze dat EconLit) a ProQuest (včetně báze dat METADEX); digitální knihovny: ACM Digital Library, IEEE Xplore, OECD iLibrary a další zdroje

Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO externí odkaz – záznamy článků (2 865) v časopisech indexovaných ve Web of Science za roky 1990–2016; podle pracovišť autorů externí odkaz (pouze 2003–2016); podle časopisů s IF externí odkaz (pouze 2008–2016)

Ústřední knihovna VŠB – Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Kontakt:e-mail: knihovna@vsb.cz

Editor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2016-12-09

©1998–2016 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava externí odkaz: blog E-zdroje