Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – domovská stránka univerzity
E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru – Informační magazín Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava
Najdete nás na Facebooku

Využijte zkušební přístup do digitálního archivu londýnského deníku The Times: The Times Digital Archive externí odkaz. Přístup do služby je ze sítě univerzity do 3. března 2017. Více informací o službě externí odkaz.

Využívejte citační software Citace PRO externí odkaz – nástroj pro vytváření, správu, export a sdílení bibliografických citací. Na výše uvedené stránce se přihlaste jako uživatelé z VŠB-TUO do systému Citace PRO svými přístupovými právy externí odkaz do informačních systémů VŠB-TUO. Můžete rovněž využít přímý vstup do Citace PRO externí odkaz pro uživatele z VŠB-TUO. Naučte se pracovat s citačním manažerem Citace PRO prostřednictvím videokurzu: Zjednodušte si citování s Citace.com externí odkaz.

Využijte zkušební přístup k plnotextovým databázím Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate a eBook Academic Collection společnosti EBSCO do 31. března 2017. Více informací včetně návodů pro práce s bázemi dat.

Hledáte informace? Využijte službu EBSCO Discovery Service externí odkaz (EDS); jeden systém, jedno vyhledávání, všechny informační zdroje.

Virtuální prohlídka, užitečné informace o službách ÚK VŠB-TU Ostrava nejen pro nové studenty univerzity; ti, kdo si neví rady, se mohou zeptat knihovníka externí odkaz; užitečné informace najdete také v kurzech Jak pracovat s informacemi.

Elektronické knihy: Elsevier, Knovel, Wiley Online Library; bibliografické báze dat: SciFinder, Scopus, Web of Science; báze dat s plnými texty: EBSCO (včetně báze dat EconLit) a ProQuest (včetně báze dat METADEX); digitální knihovny: ACM Digital Library, IEEE Xplore, OECD iLibrary a další zdroje

Publikační činnost akademických pracovníků VŠB-TUO externí odkaz – záznamy článků (2 915) v časopisech indexovaných ve Web of Science za roky 1990–2017; podle pracovišť autorů externí odkaz (pouze 2003–2017); podle časopisů s IF externí odkaz (pouze 2008–2017)

Ústřední knihovna VŠB – Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Kontakt:e-mail: knihovna@vsb.cz

Editor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-02-08

©1998–2017 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava externí odkaz: blog E-zdroje