Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – domovská stránka univerzity
E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru – Informační magazín Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava
Najdete nás na Facebooku

Sci-Tea: o vědě vážně i nevážně – cyklus přednášek, ve kterém představí výsledky své odborné práce a publikační činnosti akademičtí pracovníci VŠB-TUO. To vše v příjemném prostředí studovny nad šálkem vonného čaje od října 2017 do května 2018 vždy v 16:00 h. > 8. 2. 2018: Brownfieldy – od skepse a nejistoty k uchopení příležitosti

Vytvořte nebo propojte ORCID iD ORCID ID prostřednictvím informačního systému univerzity (UnIS): ORCID (Open Researcher & Contributor ID) na VŠB-TUO

Využívejte citační software Citace PRO externí odkaz – nástroj pro vytváření, správu, export a sdílení bibliografických citací. Přihlaste se do systému Citace PRO svými přístupovými právy externí odkaz do informačních systémů VŠB-TUO.

Elektronické knihy: Elsevier, Knovel, Wiley Online Library; bibliografické báze dat: SciFinder, Scopus, Web of Science; báze dat s plnými texty: EBSCO (včetně báze dat EconLit) a ProQuest (včetně báze dat METADEX); digitální knihovny: ACM Digital Library, IEEE Xplore, OECD iLibrary a další zdroje

Publikační činnost VŠB-TUO ve Web of Science externí odkaz – články (3 298) v časopisech indexovaných ve Web of Science za roky 1990–2017; podle pracovišť autorů externí odkaz (pouze 2003–2017); podle časopisů s IF externí odkaz (pouze 2008–2017)

Ústřední knihovna VŠB – Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Kontakt:e-mail: knihovna@vsb.cz

Editor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-12-08

©1998–2017 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava externí odkaz